Archiwum

Posts Tagged ‘fazy rozwoju zawodowego’

czy Twoja kariera rozwija się prawidłowo?

22/11/2010 Dodaj komentarz

Tym razem pochyliliśmy się nad rozwojem zawodowym. W ujęciu skróconym kariera przebiega w taki sposób:

Faza poszukiwań (15-24 lata)

To co jest charakterystyczne dla tego okresu, to określanie, jakich zawodów, funkcji organizacyjnych, prac osoba chce się podejmować, a które z nich zdecydowanie jej nie odpowiadają. Informacji, jakie są jej potrzebne do dokonania wyboru, dostarczają zarówno dyskusje ze znajomymi, bliskimi osobami, własne przemyślenia, jakie ma na temat konkretnych zawodów i stanowisk oraz doświadczenia, jakie wynosi ze swoich pierwszych prac. Na tym etapie podejmujemy pierwsze trudne decyzje dotyczące kariery – rodzaj szkoły, kierunek studiów, zawód, firma/instytucja, w jakiej będziemy pracować. Podejmując pracę sprawdzamy, czy rzeczywiście jest to aktywność zawodowa, jaką chcemy wykonywać przez cały okres swojej aktywności zawodowej. Podejmowane prace, staże, praktyki są okazją na zweryfikowanie wiedzy zdobytej w szkołach i podczas studiów.

Faza prób (25 – 30 lat)

Na tym etapie osoby są zazwyczaj aktywne zawodowo. Pracują od paru miesięcy do kilku lat. Zdarzają się pierwsze zmiany pracy – stanowisko, firma/instytucja –  będące konsekwencją rozbieżności pomiędzy realizowanymi obowiązkami a wyobrażeniami, oczekiwaniami, aspiracjami. W fazie prób usilnie dążymy do tego, by znaleźć tę pracę, która pozwoli nam się „ustabilizować”. Jeśli osoba stosunkowo szybko po zakończeniu nauki znajduje satysfakcjonujące stanowisko, wówczas na tym etapie jej działania skupiają się głównie na budowaniu swojej pozycji w firmie/instytucji i intensywnym rozwoju. W tym okresie może towarzyszyć nam wrażenie, że ciągle musimy coś „udowadniać” swoim współpracownikom, klientom, przełożonym, gdyż nasz wiek może powodować pytania o odpowiedni poziom doświadczenia zawodowego. Pod koniec tej fazy pojawia się odczucie, że zamykany jeden z bardziej rozwojowych, intensywnych i trudnych etapów w  życiu. Oprócz dużych zmian zawodowych, wiele też dzieje się w życiu prywatnym. Pojawiają się nowe role pozazawodowe – rodzic, małżonek.

Faza stabilizacji (31 – 44 lat)

Zazwyczaj w tym okresie mamy już za sobą wybór odpowiadającego nam najbardziej wzoru kariery, i konsekwentnie dążymy do jego realizacji. Osiągamy również zaplanowaną pozycję zawodową. W pracy nie musimy już raczej udowadniać, że posiadamy odpowiednie kompetencje, kwalifikacje i daje nam to większą swobodę działania. Swoją uwagę przenosimy na bardziej twórczą aktywność. Pozwala na to między innymi duża wiedza zawodowa. Osoby na tym etapie nadal się rozwijają, jednak nie dzieje się to raczej w takim tempie jak na początku kariery zawodowej. Bardziej pogłębiają wiedzę z danego tematu i ją systematyzują, aniżeli znacząco przeorganizowują. Pewnej stabilności nabiera też życie prywatne.

Faza konsolidacji (45 – 65 lat)

W tej fazie kariera zawodowa nabiera dużej stabilizacji. W swoich działaniach zawodowych skupiamy się bardziej na kontynuacji rozpoczętych wcześniej działań niż inicjowaniu nowych. Zaczynamy „odcinać kupony” od włożonego w dotychczasową karierę wysiłku. W ostatnich etapach tej fazy, obserwowalne jest zmniejszenie tempa pracy względem poprzednich okresów. Osoby ograniczają (bądź jest im ograniczany) zakres obowiązków oraz czas pracy na zajmowanym stanowisku. Często w mniejszym stopniu interesują się własnym rozwojem. W życiu osobistym następują ważne zdarzenia. Stawiamy czoła różnym problemom i zmianom jak – starość, choroba i śmierć rodziców, „wyjście” z domu dzieci i założenie przez nie rodziny, pogorszenie własnego stanu zdrowia, objawy własnego starzenia się.

Faza „jesieni życia” (powyżej 65 lat)

Jeśli osoby w tym okresie są jeszcze aktywne zawodowo, tempo ich pracy prawdopodobnie coraz bardziej się spowalnia. Ograniczają, bądź jest im ograniczany zakres obowiązków i czas pracy. Jest to czas przechodzenia na emeryturę i żegnania się z pracą. Zaczynamy organizować swoje życie bez aktywności zawodowej. Nasze działanie powoli wypełnia funkcjonowanie pozazawodowe. W życiu osobistym spotykają nas trudne chwile – śmierć rodziców, małżonka, bliskich osób, zły stan własnego zdrowia, problemy komunikacyjne z dziećmi. Zdarzenia te mogą przewartościowywać spojrzenie na wiele spraw. Nabieramy coraz większego dystansu do problemów i trudności.

Stworzyliśmy test badający fazy rozwoju kariery. Chcemy sprawdzić czy nasze przypuszczenia, oparte rzecz jasna o model teoretyczny i liczne badania w tym zakresie, okażą się trafne i test diagnozuje to, co powinien i czy robi to dobrze. Zachęcamy zatem do rozwiązania testu w laboratorium.

Reklamy
%d blogerów lubi to: